Hỗ trợ kỹ thuật : 0917 828 705 - support@vietkhanh.net
Bộ phận kinh doanh : 0982 826 660 - sales@vietkhanh.net
Quý khách nhập tên đăng nhập với email được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Việt Khánh.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, quý khách nhấn nút lấy lại mật khẩu và ban quản trị sẽ gửi thông tin đăng nhập mới về email của quý khách. Quý khách kiểm tra thông tin hộp thư của mình để xác nhận đã đổi mật khẩu !
Nếu quý khách đã đăng ký dịch vụ mà chưa nhận được được tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được cấp tài khoản .