Hỗ trợ kỹ thuật : 0917 828 705 - support@vietkhanh.net
Bộ phận kinh doanh : 0982 826 660 - sales@vietkhanh.net
Quý khách đăng nhập với mã số khách hàng và mật khẩu được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Việt Khánh.
Sau khi đăng nhập quý khách có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xem thông tin các dịch vụ đã đăng ký.
Nếu quý khách đã đăng ký dịch vụ mà chưa nhận được được tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được cấp tài khoản .